Metodika

Ověřená metodika byla vytvořena v rámci projektu, který reaguje na aktuální dostupnost vysoce kvalitního 3D tisku a poptávku po metodické podpoře využití 3D tisku ve výuce a didakticky správných námětech pro výrobu výukových pomůcek (modelů) pro jednotlivé předměty na základních a středních školách. Metodika se skládá ze dvou základních celků.

Cílem technické části metodiky je strukturovaně a přehledně poskytnout informace o technologii 3D tisku, nejefektivnějších postupech jejího používání a usnadnění osvojení 3D tisku na základních a středních školách, které nemají s touto technologií zkušenosti. Dále ukazuje zájemcům možnosti tvorby učebních pomůcek pomocí technologie 3D tisku a jejich začlenění do konkrétních vyučovacích hodin. Vše je doplněno i o sadu bezplatných lekcí šitých na míru školám tak, že nevyžadují žádné další úpravy ze strany učitelů a ukázky a odkazy na zajímavé modely 3D tisku k podpoře vzdělávání ve vybraných oborech.

Výuková část má pomoci s orientací ve veřejně dostupných zdrojích, poskytnout návod, jak zajistit systematické zapojení technologie do výuky, poskytnout základní soubor užitečných lekcí a diskutovat o technické přípravě učitelů a studentů. Součástí je i zakotvení 3D tisku v kurikulárních dokumentech. Zaměřujeme se především na překážky bránící zavedení 3D tisku, dále na možnosti 3D tisku a jeho implementaci do kurikula školy. V rámci analýzy existujících materiálů je patrná převaha projektů v oborech technického zaměření. Věříme, že technologie 3D tisku má však mnohem větší potenciál a lze ji začlenit do výuky většiny vzdělávacích oborů. V metodice se můžeme zaměřit převážně na zdůraznění interdisciplinarity a implementaci této technologie do dalších oblastí (např. projekty pro obory matematika-biologie, speciální pedagogika-matematika, geografie-biologie apod.).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info