3D tisk a jeho uplatnění na ZŠ a SŠ
(3DPrintInSchools)

Nacházíte se na stránce, která prezentuje výsledky projektu TAČR(TL03000425). Ve spolupráci se společností Y Soft jsme vytvořili veřejně dostupné lekce, pomůcky a metodiku, které naleznete na těchto stránkách. Vše jsme připravili tak, abyste mohli 3D tisk bez větší přípravy začlenit do výuky. Stejný obsah je dostupný i přes portál BE3D Academy

Cílem projektu "3D tisk a jeho uplatnění na základních a středních školách" je využití potenciálu 3D tisku ke zvýšení kvality vzdělávacího procesu a dále pak ke zvýšení úrovně edukace učitelů a žáků v této oblasti za účelem zvýšení jejich pedagogických a didaktických kompetencí.

3D tisk nabízí obrovský pedagogický potenciál, který není v současné době využit primárně z důvodu absence dostupných kvalitních metodických materiálů. Vytvořili jsme metodiku, která pedagogům ukazuje, jak uplatnit 3D tisk na školách a jak jej efektivně zapojit do výuky. Ukázali jsme možnosti technologie na konkrétních vybraných oblastech tím, že jsme vytvořili nové didaktické pomůcky – „od učitelů pro učitele“.

O tom, zda jsme vytvořili kvalitní obecně použitelný obsah k technologii 3D tisku s primárním zaměřením pro podporu výuky, který bude mít garantovanou edukativní přidanou hodnotu se můžete přesvědčit na těchto stránkách. V případě dotazů je Vám řešitelský tým k dispozici. 

Projekt je financovaný Technologickou agenturou České republiky (č. projektu TL03000425).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info